Skip to content

Акт спеціального розслідування нещасного випадку в навчальному закладі

Скачать акт спеціального розслідування нещасного випадку в навчальному закладі doc

Приклад оформлення акту НТ. Спеціального випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою H-H, а нещасного у акт незгоди потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) зі змістом акта за формою H-H конфлікт розглядає орган управління.

За результатами випадку нещасного випадку складається акт форми НТ. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від.

Дії директора під час нещасного випа. Розслідування та облік нещасних випадків. Скачать документ Акт (спеціального) розслідування навчальному випадку (аварії), що розслідування (сталася) (Форма Закладі бесплатно.

Работа по теме: Лабораторна 1. Глава: 4. Спеціальне розслідування нещасних випадків. ВУЗ: ННУ (МНУ). Спеціальне розслідування групового нещасного випадку і випадку зі смертельним наслідком проводиться комісією зі спеціального розслідування у складі: • голови - керівник (заступник) вищого органу, керівник (заступник) вищого навчального закладу  Навчально-виховний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.  Копії актів спеціального розслідування і форми Н-2 (на кожного потерпілого окремо) та наказ керівника закладу за результатами розслідування нещасного випадку направляються до відповідного вищого органу управління освітою.

АКТ проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася). ___ _ 20__ р. о ___ год. ___ хв. на _найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, _найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство) _ _дата складення акта) (місце складення акта).  АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом.

Додаток 2 до Порядку № ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок. Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1 або НПВ разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий.  Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством.

У розслідуванні повинен брати участь представник навчального закладу.  До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять. Скачать документ Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5) бесплатно.

Шаблоны типовых документов, база документов. Акт про нещасний випадок - офіційний документ встановленої форми Н Порушення цієї форми можуть викликати різні ускладнення при вирішенні питання про відшкодування матеріальних збитків потерпілих, а також значною мірою утруднює аналіз нещасний випадок.  Нещасний випадок з студентом вищого навчального закладу, який стався під час проходження стажування на підприємстві, розслідується і береться на облік підприємством.

У розслідуванні повинен брати участь представник вищого навчального закладу.  Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб, травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією, яка призначається наказом Міністра зв'язку України.

нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу; травма - порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього фактора. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про охорону праці», Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві та інших нормативно-правових актах з цих питань.

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від.

djvu, PDF, doc, rtf